זכינות

דרושים זכיינים בעלי חנויות לאספקת צרכי הלקוחות לפי הנחיות הרשת 
כל זכיין יקבל בלעדיות על אזור וימכור על פי מחירי הרשת בכל הארץ


דרושים זכיינים בחו"ל

הזכיינים מחויבים לדאוג למלאי סביר שישמש לאספקת המוצרים במקרים בהם אין להם מלאי עליהם לדווח מיידית לרשת על מנת שבאתר ירשם בהתאם