זכייני הרשת וספקיה מקצועיים בתחום

אודותנו
יזם הרשת הנו דוד אברמוב
 קישור- DAVID-AVRAMOV.COM
דוד אברמוב בעל ניסיון בהקמת רשתות עם זכיינים שמקבלים נתח גדול יותר מהרווחים מהמקובל במשק הישראלי

דוד אברמוב מקדיש 90% מזמנו לתרומה לקהילה ורק מעשר לפרנסתו