ספקי מתנות מוזמנים להציע מרכולתם
עדיפות תינתן לשיטת קונסיגנציה
וליבואנים
לא תינתן בלעדיות

ספקי פרחים מוזמנים להציע מרכולתם
עדיפות תינתן לשיטת קונסיגנציה
 היות וקיימת מומחיות בגידולים
לא תינתן בלעדיות

תודה לספקים מובילים שניאותו לעבוד איתנו
​עם סחורה יד ראשונה
למשתלת שפר 

למשתלת אור חי

למשתלת דניאל

ספקי פרחים ומתנות