אודותנו
יזם הרשת הנו דוד אברמוב
DAVID-AVRAMOV.COM
דוד אברמוב בעל ניסיון בהקמת רשתות עם זכיינים שמקבלים נתח גדול יותר מהרווחים מהמקובל במשק הישראלי

דוד אברמוב מקדיש 90% מזמנו לתרומה לקהילה ורק מעשר לפרנסתו

זכייני הרשת וספקיה מקצועיים בתחום